Tilskud og RAB

Registreret alternativ behandler (RAB)

Nordic Health Center er en registreret alternativ behandler. Det betyder, at vi opfylder krav til uddannelse, hygiejne, forsikring mv. Minimumskravene for at kunne benytte den beskyttede titel RAB er defineret i loven om en brancheadministreret registreringsordning for alternative behandlere. Desuden stiller vores brancheorganisation, Dansk Akupunktur Union ekstra krav til medlemskab og den giver dig klagemulighed, hvis du er blevet dårligt behandlet.

RAB-registreringen og medlemskabet af DAU

 • fungerer som din sikkerhed for, at behandlingen er i orden
 • giver dig mulighed for at få tilskud til behandlingen, hvis du har en sundheds- eller helbredsforsikring.

Her kan du læse mere om dækning og tilskud:

Offentlig sygesikring (sygesikringskortet)

Den offentlige sygesikring giver ikke tilskud til alternativ behandling, deriblandt akupunktur.

Sygeforsikringen "danmark"

Specifikt for medlemmer af sygeforsikringen "danmark", kan vi oplyse, at medlemmer som regel kan få tilskud til akupunkturbehandling. Her behøver du ikke selv indsende regningen, da det sker automatisk. "danmark" refunderer da pengene til dig og indsætter dem på din konto en gang om måneden.

Se mere om krav og takster for refundering: Sygeforsikringen "danmark"

Sundhedsforsikringer

De fleste forsikringsselskaber har i deres sundhedsordninger indført tilskud til eller nogle gange fuld betaling for akupunkturbehandling udført af en Registreret Akupunktør.

Disse forsikringsselskaber anerkender akupunkturbehandling udført af en Registreret Akupunktør:

 • Topdanmark
 • Danica
 • PFA
 • Tryg
 • Codan
 • International Health Insurance Danmark (IHI)
 • FSP Pension
 • og andre

Kontakt dit forsikringsselskab eller tjek din police inden du begynder behandling. Måske giver dit forsikringsselskab tilskud, selvom det ikke er på listen.

Sådan gør du for behandling med tilskud i Nordic Health Center:

 1. Ring til selskabet, hvor sundheds- eller helbredsforsikringen er tegnet.
 2. Bed dem fortælle dig om proceduren og om, hvilke behandlinger, du kan få tilskud til. Oplys dem, at Nordic Health Center er RAB-registreret og medlem af Dansk Akupunktur Union.
 3. Bestil tid til behandling.
 4. Læg ud og betal regningen efter hver behandling.
 5. Indsend regningen til forsikringsselskabet, som refunderer beløbet til dig.

Skattefradrag

Mht. beskatning af personalegoder betalt helt eller delvist af arbejdsgiveren gælder dette:

 • Sundhedsydelser, der omfatter forebyggelse, deriblandt akupunktur og massage, er skattefrie for medarbejderne og fradragsberettiget for arbejdsgiveren. Det samme gælder behandling af arbejdsrelaterede skader.
 • Som betingelse for skattefriheden og fradragsret gælder, at sundhedsordningen er en del af virksomhedens generelle personalepolitik. Altså skal den på forhånd tilbydes alle medarbejdere på lige vilkår.
 • Skattefrihed og fradragsret gælder også for rygestopkurser og behandling for rygestop.
 
© 2013 - 2024 Nordic Health Center